Kişisel Verilerin Kullanımı

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ 

Türkiye’de kurulu https://www.drnedimbakirci.com/ olarak; veri sorumlusu sıfatıyla; aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin;

·  Şirketimiz ile olan hizmet ilişkisi kapsamında,

·  İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,

·  Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

·   Kaydedilmekte, depolanmakta ve muhafaza edilmekte olduğunu bildiririz.Kanunen bu kişisel veriler, talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılmakta ve yalnızca KVKK’nın öngördüğü şartlarda yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılabilmekte, devredilebilmekte ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE İSTİYORUZ?
https://www.drnedimbakirci.com/ olarak tarafımızca verilen sağlık hizmetlerin ve işlemlerinin tesisi, sağlık hizmetlerinin ve işlemlerinin devamı, tarafımızca verilen hizmetlerinin ve işlemlerin tarafınıza bildirimi, duyuruların yapılması, ayrıca tabi olduğumuz kanunlarda öngörülen zorunluluk ve kanuni gerekçelerle sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz. Tarafımızca  kanuna uygun olarak işlenmiş olan kişisel verileriniz, kişisel verilerin işlenmesi sebebinin ortadan kalkması, kanuni saklama süresinin sona ermesi veya talebiniz ile şirketimiz tarafından silinecek, yok edilecek veya usulüne uygun olarak anonim hale getirilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz; öncelikli olarak kurum olarak sunulan hizmetlerin ve faaliyetlerin kapsamında, ilgili işlemi tesis edecek olan kurum personelimizle, tarafımızca verilen hizmetlere ilişkin olarak, kayıt işlemlerinizin tamamlanmaları ve tarafınızla iletişime geçebilmek için paylaşmaktayız. Bununla birlikte kişisel veriler, açık rıza kapsamında zaman zaman belli faaliyetleri gerçekleştirebilmemiz, duyuruları yapabilmemiz ve hizmet verdiğimiz kişilerin kayıtlarının sağlıklı bir biçimde tutulabilmesi, güvenli şekilde saklanabilmesi için, o alanda uzman firmalara veya kullandığımız uygulamaların sunucularına aktarılabilmektedir.

. Tarafımızca verilen hizmetlere ilişkin olarak tarafınıza yapılması gereken bilgilendirme ve duyuruların ulaştırılabilmesi adına adres bilgilerinizi kargo şirketlerine ve posta teşkilatına,elektronik ileti firmasına, yalnızca gönderi ve tebliğ amacı ile sınırlı olmak kaydı ile aktarabilmekteyiz.

· Teknik desteğe ihtiyacımız olması halinde, destek aldığımız danışmanlık firmalarının ve santral firmasının zaman zaman sistemlerimize erişebilmesi gerekebilmektedir ve böylece ilgili sistemlerdeki verileriniz söz konusu firmalar için erişilebilir durumda olabilir. Ancak bu firmaların kişisel verilerinizi kullanmamaları için gerekli önlemler alınmaktadır.

· HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği https://www.drnedimbakirci.com/’nden şahsen,  kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla,  kişisel verileriniz ile ilgili;

·  Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

·  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

·  Kişisel verilerinize erişme ve bu verileri isteme,

·  Kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, OCG BİOTECHNOLOGY SAĞLIK İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nden yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinizin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar Etiler Şube: Etiler Mahallesi Hisarüstü Nispetiye Caddesi, Yanarsu Sk. No:1 34337 Beşiktaş/İstanbul (drnedimbakirci@gmail.com)E mail adresinden ve (+ 05417687444 ) nolu telefonlar‘ dan aramak sureti ile talep edebilirsiniz. Talebiniz tarafımızdan yerine getirilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.   

https://www.drnedimbakirci.com/